خرید سریع و پشتیبانی از طریق کانال تلگرام
ورود به کانال

سرویس ها

فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 فالوور میکس آنی [50 کا در روز] توضیحات 9,700  تومان 50000/500 فعال
1 فالور فیک ارزان قیمت😍 توضیحات 12,000  تومان 100000/500 فعال
3 فالوور آلفا آنی [فول پروفایل] توضیحات 14,000  تومان 50000/500 فعال
4 🥇 فالوور 60% ایرانی | استارت آنی توضیحات 20,000  تومان 50000/500 فعال
5 🥇 فالوور 95% ایرانی | استارت آنی توضیحات 27,000  تومان 10000/500 فعال
6 💎 فالوور ایرانی لایک زن | استارت آنی توضیحات 39,000  تومان 2000/100 فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
7 ❤ لایک میکس آنی [5کا در ساعت] توضیحات 4,500  تومان 25000/100 فعال
8 👩🏻 - لایک خانم آنی [10کا در ساعت] توضیحات 9,400  تومان 10000/100 فعال
بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
9 بازدید پست اینستاگرام | سرور 1 توضیحات 2,500  تومان 1000000/200 فعال
10 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 2 توضیحات 4,900  تومان 1000000/200 فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
11 ⚡️ - کامنت ایرانی تبریک تولد | استارت آنی توضیحات 29,500  تومان 40/10 فعال
ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
12 👤 ممبر ویژه اقتصادی توضیحات 9,800  تومان 15000/1000 فعال
13 💎 اجباری نقره‌ای | کانال های زیر 200کا توضیحات 16,500  تومان 1000000/1000 فعال
خدمات یوتیوب
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.